Tumblelog by Soup.io
 • blackspiral
 • djembedrummer
 • mastema
 • ritavit
 • alize
 • mef2106
 • Silvanus
 • omg-babes
 • starichok
 • solomonxgrundy
 • voitu
 • nothinglefttolose
 • Adonis
 • badpotato
 • niezwyykla
 • kyte
 • spokaneautobody
 • jointskurwysyn
 • atatatatatshjet
 • rasta87
 • niewypowiedzenia
 • Szczu
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Kocha się tego, komu najbardziej pragnie się opowiadać.
— Joanna Bator
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapchamtensyf pchamtensyf
Należeliśmy do siebie, nawet zanim się poznaliśmy.
— Jewel E. Ann - "Miejsce bez Ciebie"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapchamtensyf pchamtensyf
9113 cbd3 500
Reposted frompiehus piehus viafajnychnielubie fajnychnielubie
4219 528b 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
2953 3be1 500
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viairmelin irmelin
0247 1783 500
Reposted fromrubinek rubinek viairmelin irmelin
4778 3a28 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viakobiety kobiety
4839 bb1c 500
Może jutro jest ten dzień, kiedy powinniśmy coś zmienić?
Reposted fromfuckingspecial fuckingspecial
3470 63a5 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek vianowaczi nowaczi
Śniło mi się, że próbowała się do mnie dodzwonić i wysłała smsa.. serce skoczyło do gardła. 
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
3066 9bf5 500

theheadlesswoman:

Witchfinder General (Michael Reeves, 1968)

Reposted fromcamplake camplake viabluejane bluejane
4641 6429
Reposted fromkarahippie karahippie viabluejane bluejane
3066 70ad 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viamoai moai

ruch jednostajnie popierdolony.

kiedy spotkasz kogoś z kim Twój czas płynie szybko. nie jesteś w stanie oderwać się od rozmowy. nie wstydź się o tym mówić. o uczuciach, o wszystkim, co czujesz. nawet, jeśli znacie się krótko.  uczucia zawsze są prawdziwe. szczere. nie wymagają wyjaśnień. domagają się jednak, żeby były okazywane i czasem wysłowione. człowiek potrzebuje pewności. potrzebuje wiedzieć. hej, Ty, Ciebie wybrałem. zostań ze mną.
mów. okazuj. póki masz komu.
dbajcie o siebie.
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf
3688 676d 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viatoganja toganja
7329 ad42 500
Reposted fromGalGadot GalGadot viabrunettes brunettes
1062 f17b 500
18 yo Gal Gadot join the army
Reposted fromGalGadot GalGadot viabrunettes brunettes
8082 58f7 500
Reposted frompotatos potatos viabrunettes brunettes
8957 9b38 500
Reposted from2017 2017 viabrunettes brunettes
0668 8db7
Reposted fromalize alize viabrunettes brunettes
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl