Tumblelog by Soup.io
 • blackspiral
 • djembedrummer
 • mastema
 • ritavit
 • alize
 • mef2106
 • Silvanus
 • omg-babes
 • starichok
 • solomonxgrundy
 • voitu
 • nothinglefttolose
 • Adonis
 • badpotato
 • niezwyykla
 • kyte
 • spokaneautobody
 • jointskurwysyn
 • atatatatatshjet
 • rasta87
 • niewypowiedzenia
 • Szczu
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
To, co kochasz najbardziej, kiedyś zrani cię najmocniej. 
Reposted byniebieskieoczyniedonaprawieniaheavencanwait

Wielkie, silne zwierzęta umierają w samotności i milczeniu. Odchodzą w pustkę i nie skarżą się nikomu. Tylko człowiek szczeka wspomnieniami.

— Marek Hłasko
Reposted frombluuu bluuu viapiehus piehus
1549 bab6 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viapiehus piehus
1670 fc13 500
Reposted fromsavatage savatage viahugostiglitz hugostiglitz
1535 38be 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viapiehus piehus
Reposted fromshakeme shakeme viapiehus piehus

Nasze miejsce jest tutaj, w nocy, bez nikogo.

— Żulczyk.

Reposted fromUndomiel Undomiel viapiehus piehus
1555 8d4e 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viahugostiglitz hugostiglitz
1026 8036 500
1033 ae4e 500
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viapiehus piehus
1538 b60b 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viahugostiglitz hugostiglitz
1794 e5a1 500
Reposted fromsavatage savatage viakobiety kobiety
9530 c1f1 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viakobiety kobiety
1002 caf1 500
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viakatt katt
1851 4dc4
Reposted fromsavatage savatage viahugostiglitz hugostiglitz
9476 e59a 500
Reposted fromoll oll vianiebieskieoczy niebieskieoczy
7508 0208 500
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viael-kaktus el-kaktus
tumblr_ocsj0x6u1b1r44q44o1_500 tumblr_ocsj0x6u1b1r44q44o5_500 tumblr_ocsj0x6u1b1r44q44o7_500 tumblr_ocsj0x6u1b1r44q44o6_500 tumblr_ocsj0x6u1b1r44q44o2_500 tumblr_ocsj0x6u1b1r44q44o4_500 tumblr_ocsj0x6u1b1r44q44o3_500 tumblr_ocsj0x6u1b1r44q44o8_500

Lake Urmia, Iran - August 2016 (via The Daily Persian)

Reposted frommr-absentia mr-absentia viakatt katt
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl